Skráning barns

Barnið mitt í þjóðskrá

  • Tilkynning um fæðingu berst frá heilbrigðisstofnun eða ljósmóður til Þjóðskrár Íslands.
  • Börn fædd á Íslandi eru skráð í þjóðskrá.
  • Upplýsingar um foreldra barns eru skráðar. Móðir barns er skráð samkvæmt upplýsingum á fæðingartilkynningu. Ef móðir er í hjúskap eða í skráðri sambúð með lýstum föður þá er maki skráður faðir barns. Barnið er þá sjálfkrafa kennt til föður við skráningu í þjóðskrá. Séu mæður tvær og í hjúskap eða skráðri sambúð, þá gilda aðrar reglur, sjá skráning foreldra. Ef móðir er ekki í hjúskap/skráðri sambúð við fæðingu barns þá telst barn ófeðrað. Móður er skylt að feðra barn sitt, sjá nánar.
  • Upplýsingar um forsjármenn barns eru skráðar. Sé móðir í hjúskap eða skráðri sambúð með lýstum föður þá er hún og maki skráð með sameiginlega forsjá við fæðingu. Ef móðir er hvorki í hjúskap né skráðri sambúð með lýstum föður við fæðingu barns þá fer hún ein með forsjá barns. Forsjá breytist ekki sjálfkrafa þótt barn sé feðrað síðar, sjá nánar.
  • Nafngjöf barns. Skylt er að gefa barni nafn áður en það verður 6 mánaða gamalt, sjá nánar.
 • Er barnið íslenskur ríkisborgari?

  Íslenskir ríkisborgarar búsettir erlendis geta látið skrá börn sín í þjóðskrá. Ef vafi er um hvort foreldri er íslenskur ríkisborgari er kallað eftir gögnum sem staðfesta ríkisfang foreldris. Eignist giftur karlmaður sem er íslenskur ríkisborgari barn erlendis með erlendum ríkisborgara er sótt um skráningu barns hjá Þjóðskrá Íslands. Eignist ógiftur karlmaður sem er íslenskur ríkisborgari barn erlendis með erlendum ríkisborgara þá þarf að sækja um skráningu barns til Útlendingastofnunar.

  Skráning í þjóðskrá.

  Ef móðir er íslenskur ríkisborgari er fyllt út eyðublað A-170 Beiðni um skráningu barns sem fætt er erlendis í þjóðskrá. Sama gildir ef faðir er íslenskur ríkisborgari og einnig kvæntur barnsmóður sinni. Í öðrum tilfellum sendir Útlendingastofnun beiðni um skráningu í þjóðskrá þegar búið er að staðfesta ríkisfang barns. Öll fylgiskjöl tilgreind á eyðublaðinu verða að fylgja beiðninni og uppfylla kröfur til erlendra skjala. Fæðingarvottorð þurfa að vera gefin út af skráningaraðilum í viðkomandi landi. Á vottorðinu eiga að koma fram upplýsingar um fæðingardag barns, nöfn foreldra og nafn barns. Vottorð frá sjúkrahúsi er ekki fullnægjandi. Í sumum tilvikum eru fæðingarvottorð ekki fullnægjandi og áskilur Þjóðskrá Íslands sér þá rétt til þess að óska eftir frekari gögnum um barnið, t.d. um sjúkrahúsvist móður, fæðingarskýrslu, um mæðraskoðun eða önnur hliðstæð gögn sem Þjóðskrá Íslands telur fullnægjandi. Þetta á sérstaklega við þegar börn eru fædd í Bandaríkjunum, Indlandi eða Úkraínu, en getur þó átt við í fleiri tilvikum eftir atvikum.

  Upplýsingar um foreldra barns eru skráðar.

  Móðir barns er skráð samkvæmt upplýsingum á fæðingarvottorði. Ef nafn föður kemur ekki fram á fæðingarvottorði þá er barn ófeðrað í þjóðskrá, nema frekari gögn berist. Séu mæður tvær og í hjúskap þá þarf gögn sem sýna fram á hvor ól barnið.

  Upplýsingar um forsjármenn barns eru skráðar.

  Sé móðir í hjúskap með skráðum föður barns þá eru þau skráð með sameiginlega forsjá við fæðingu. Annars er ekki tekin afstaða til forsjár nema barn flytji til Íslands og lögð séu fram gögn um forsjá barns, sjá skráning á forsjá barna.

  Nafngjöf barns fætt erlendis.

  Nafn barns  er skráð í þjóðskrá eins og það er skráð á fæðingarvottorði.  Ef barni hefur ekki verið gefið nafn þegar skráning fer fram þarf að senda fæðingarvottorð aftur eða önnur gögn frá þar til bæru stjórnvaldi erlendis sem staðfesta skráningu á nafni barns. Ef lögheimili barns er á Íslandi þarf nafn þess að uppfylla skilyrði laga um mannanöfn, nr. 45/1996. Sjá nánar: Nöfn

  Barn ættleitt erlendis frá

  Kjörforeldrar tilkynna barn í þjóðskrá eftir komuna til Íslands. Útfylla þarf eyðublað A-170 Beiðni um skráningu barns sem fætt er erlendis í þjóðskrá. Tilgreina þarf flutningsdag til Íslands og leggja fram þau fylgiskjöl sem óskað er eftir á eyðublaði. Við skráningu í þjóðskrá er barn skráð á lögheimili kjörforeldra og jafnframt tengt við fjölskyldunúmer þeirra. Nafn og ríkisfang barns er skráð samkvæmt fæðingarvottorði og vegabréfi. Þegar sýslumaður hefur gefið út staðfestingu á ættleiðingu er ríkisfangi barns breytt ásamt nafni ef óskað hefur verið eftir nafnbreytingu. Kjörforeldrar verða jafnframt skráðir með forsjá barns. 

Athugið

01

Ef barn fæðist á Íslandi  berst tilkynning um fæðingu frá heilbrigðisstofnun eða ljósmóður til ÞÍ