Kaupskrá fasteigna

Síðast uppfært: 22. apríl
Næst uppfært: 23. maí 

Kaupskrá fasteigna inniheldur upplýsingar sem Þjóðskrá skráir upp úr þinglýstum kaupsamningum. Þar má meðal annars finna upplýsingar um kaupverð, dagsetningu kaupsamnings og staðsetningu fasteignar. Kaupsamningar geta verið um íbúðarhúsnæði, sumarhús eða atvinnuhúsnæði. 

Gögnin eru uppfærð mánaðarlega eftir skráningu og yfirferð. Útgáfa kaupskrár miðast við 22. hvers mánaðar eða fyrsta virka dag eftir það.

Þjóðskrá ber ekki ábyrgð á notkun upplýsinganna af hálfu þriðja aðila.


Eigindalýsing kaupskrár

Sjá eigindalýsingu

Skilmálar notkunar kaupskrár

Sjá skilmála