Leit í fasteignaskrá


Fasteignaskrá geymir allar grunnupplýsingar um lönd, lóðir og spildur auk mannvirkja sem á þeim standa. Hér getur þú fundið fasteigna- og brunabótamat, fermetrafjölda eignar og fastanúmer eignar.


Óheimilt er með öllu að safna, miðla eða birta gögn sem hér birtast án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands.

Hverskonar söfnun upplýsinga í gagnagrunn, birting eða nýting upplýsinga af vef www.skra.is (https://www.skra.is) eða sambærilegt er sömuleiðis óheimil.

Óheimil söfnun, miðlun, birting eða notkun gagnanna kann að varða við lög.