Fasteignamat er gangverð, umreiknað til staðgreiðslu, sem ætla má að eignin hefði haft í kaupum og sölum í febrúarmánuði. Hægt er að sjá fyrirhugað mat frá og með 31. maí ár hvert. Fasteignaeigendum er tilkynnt um fyrirhugað mat í júní. Matið tekur svo gildi 31. desember.

Byggingarfulltrúar í hverju sveitarfélagi fyrir sig senda Þjóðskrá Íslands upplýsingar um allar nýjar fasteignir, breytingar á þeim og upplýsingar um niðurrifin hús og nýjar eignaskiptayfirlýsingar. Skráningu eignanna í fasteignaskrá er þá breytt í samræmi við tilkynningarnar. 

Eigendur fasteigna geta ávallt gengið að brunabótamati og bæði gildandi og fyrirhuguðu fasteignamati eigna. Fasteignaeigendur geta skoðað tilkynningaseðil fasteignamats í pósthólfi á mínum síðum á Ísland.is. Til þess þurfa þeir Íslykil eða rafræn skilríki. Hægt að óska eftir að fá tilkynningaseðilinn sendan með bréfpósti.

Skilgreiningar á matsstigi Þjóðskrár Íslands:

Matsstig 1

 • Byggingar- og framkvæmdaleyfi.
 • Markar upphaf að byggingarsögu mannvirkis. Bygginganefndarteikningar berast frá byggingarfulltrúa til Þjóðskrár Íslands sem skráir mannvirki í fasteignaskrá.

Matsstig 2

 • Undirstöður.
 • Framkvæmdir við mannvirkið eru hafnar og undirstöður burðarvirkis fullgerðar. Botnplata skal vera komin ef hún er berandi hluti af undirstöðum.

Matsstig 3

 • Burðarvirki reist.
 • Burðarvirki mannvirkis hefur verið reist.

Matsstig 4

 • Mannvirki fokhelt.
 • Mannvirki telst fokhelt þegar þak hefur verið klætt vatnsverju og glugga- og dyraop verið gustlokað. Við fokheldi reiknast verðmæti mannvirkis inní fasteignamatið.

Matsstig 5

 • Mannvirki tilbúið til innréttingar. Mannvirki / notkunareining er tilbúið(n) til innréttingar. Frágangur á skilveggjum (steyptum/hlöðnum) er lokið.
 • Tré- eða málmgrindarveggir klæddir og tilbúnir til spörtlunar og aðrir veggir frágengnir á samsvarandi hátt.
 • Gólf skulu frágengin í rétta hæð undir endanlegt slitlag.
 • Frágangur á steyptum loftplötum tilbúinn og timburloft að þaki með frágengnu rakavarnarlagi, lagnarásum, raflagnagrind og tilbúin til klæðningar.
 • Gluggar ásamt opnanlegum fögum skulu fullgerðir með glerjum og gluggabúnaði.
 • Fráveitulagnir innanhúss fullgerðar ásamt neyslulögnum.
 • Hitakerfi og loftræsikerfi skulu vera fullgerð og frágengin.
 • Stofninntak rafmagns skal tengt og frágengið svo og raflagnarásir að aðaltöflum.

Matsstig 6

 • Mannvirki fullgert án lóðarfrágangs.
 • Mannvirki / notkunareining er fullgert(ð) án lóðarfrágangs.

Matsstig 7

 • Mannvirki fullgert.
 • Mannvirki / notkunareining er fullgert(ð).
 • Mannvirki í heild telst fullgert þegar allar notkunareiningar í henni eru fullgerðar.
 • Lokið skal gerð og frágangi gangbrauta og bílastæða á lóð og öllum frágangi jarðvegs.

Matsstig 8

 • Mannvirki ekki fullklárað en tekið í notkun
 • Mannvirki / notkunareining er ófullgert(ð) en tekin í notkun. Við matsstig 8 er heimilt að setja brunabótamat á mannvirkið.

Matsstig 9

 • Mannvirki í endurbyggingu.
 • Lýsir því ástandi þegar verulegur hluti mannvirkis er í endurbyggingu og framkvæmdir það umfangsmiklar að ástæða er til að breyta mati tímabundið.

 

Upp að matsstigi fjögur er fasteignamatið sama og lóðarmat, en frá og með matsstigi fjögur samanstendur fasteignamat af húsmati og lóðarmati. Síðan breytist mat þess í samræmi við matsstig uns húsið telst fullbúið, enda má ætla að gangverð hússins hækki eftir því sem byggingunni miðar fram.

Tilgangur fasteignamats er fyrst og fremst að skapa grundvöll fyrir álagningu opinberra gjalda en fasteignamatið er stofn fasteignagjalda og erfðafjárskatts. Fasteignagjöld miðast þar með við mat á febrúarverðlagi ári áður en gjöldin eru lögð á.

Fasteignamat hefur verið notað sem viðmið í ýmsum öðrum tilgangi. Til dæmis er fjárhæð stimpilgjalds vegna þinglýsingar kaupsamnings háð fasteignamati eignar. Enn fremur miða sumar lánastofnanir veðhæfni fasteigna við ákveðið hlutfall af fasteignamati.

Mikilvægt er að eigendur gangi úr skugga um að upplýsingar um fasteignir þeirra séu rétt skráðar. Ef upplýsingarnar eru ekki réttar, þá skal koma athugasemdum á framfæri við byggingarfulltrúa í viðeigandi sveitarfélagi, en ef eigendur fasteignar telja að fasteignamat hennar endurspegli ekki gangverð þá er hægt að gera athugasemd við það eða sækja um endurmat.