Fræðsluefni

 • Fasteignaskrá er grundvöllur þinglýsingarbókar fasteigna og Þjóðskrá Íslands þróar og rekur þinglýsingarkerfi sem sýslumannsembættin nota. Sýslumannsembætti skrá og þinglýsa skjölum rafrænt í þinglýsingarhluta fasteignaskrár og geta notendur leitað aðstoðar og upplýsinga hjá stjórnsýslusviði Þjóðskrár Íslands vegna notkunar á kerfinu.

  Þinglýsingarhandbók 

  Sótt er um aðgang að kerfinu á eyðublaði F-681

  Mikilvægt er að upplýsa aðgangsþjónustu á skra@skra.is ef breyta þarf eða fella niður aðgang vegna breytinga á starfsmannahaldi.

  Sé misræmi á skráningu fasteignar á milli þinglýsingabókar og fasteignaskrár tilkynna sýslumannsembættin það á eyðublaði F-680

  Hér er að finna yfirlit yfir fjölda staðfestra eigna í þinglýsingarkerfi Þjóðskrár Íslands. Staðfesting felur það í sér að stuðst er við skráningu í fasteignaskrá þegar skjölum sem varða eignina er þinglýst.  

  Sundurliðun á innfærslum 24. júní 2016
  Yfirlit yfir innfærslur 24. júní 2016

Athugið

01

Fasteignaskrá er grundvöllur þinglýsingarbókar fasteigna og Þjóðskrá Íslands þróar og rekur þinglýsingarkerfi sem sýslumannsembættin nota.