Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

18.02.2015

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 139,3 stig í janúar 2015 (janúar 2011=100) og lækkar um 0,1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 0,1% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 8,1%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í janúar 2015.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 845 samningar, sem þinglýst var í janúar 2015. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í janúar 2015 eru því unnar upp úr 547 leigusamningum sem þinglýst var í janúar 2015.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í janúar 2015 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

3009

2353

2067

1841

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

2788

2052

1644

1709

Kópavogur

2478

2118

1850

1680

Garðabær og Hafnarfjörður

-

2127

1619

1479

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

1969

1832

1564

Breiðholt

2566

1883

1782

1578

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

1472

1547

Suðurnes

-

1347

1215

985

Vesturland

-

1218

1146

1100

Vestfirðir

-

-

-

-

Norðurland nema Akureyri

-

-

-

705

Akureyri

2419

1510

1375

1429

Austurland

-

-

-

-

Suðurland

-

1377

1097

1004

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka