Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í apríl 2015

20.05.2015

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í apríl 2015

Vegna verkfalls lögfræðinga hjá Sýslumanni á höfuðborgarsvæðinu hefur engum leigusamningum verið þinglýst frá 6. apríl sl. og því hefur verið tekin sú ákvörðun að birta ekki vísitölu leiguverðs fyrir aprílmánuð.

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs. Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í apríl 2015.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 215 samningar, sem þinglýst var í apríl 2015. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í apríl 2015 eru því unnar upp úr 141 leigusamningum sem þinglýst var í apríl 2015.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í apríl 2015 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

-

-

-

-

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

-

-

-

-

Kópavogur

-

-

-

-

Garðabær og Hafnarfjörður

-

-

1704

-

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

-

-

-

Breiðholt

-

-

-

-

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

-

-

Suðurnes

-

1481

1240

1168

Vesturland

-

1385

1313

1004

Vestfirðir

-

-

-

-

Norðurland nema Akureyri

-

-

-

879

Akureyri

-

1748

1495

1343

Austurland

-

-

1309

-

Suðurland

-

1343

1335

982

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka