Þjóðskrá18. júní 2015

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í maí 2015

Vegna verkfalls lögfræðinga hjá Sýslumanni á höfuðborgarsvæðinu var engum leigusamningum þinglýst í maí sl. og því hefur verið tekin sú ákvörðun að birta ekki vísitölu leiguverðs fyrir maímánuð. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Vegna verkfalls lögfræðinga hjá Sýslumanni á höfuðborgarsvæðinu var engum leigusamningum  þinglýst í maí sl. og því hefur verið tekin sú ákvörðun að birta ekki vísitölu leiguverðs fyrir maímánuð. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í maí 2015.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 224 samningar, sem þinglýst var í maí 2015. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í maí 2015 eru því unnar upp úr 157 leigusamningum sem þinglýst var í maí 2015.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í maí 2015 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Svæði

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

-

-

-

-

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

-

-

-

-

Kópavogur

-

-

-

-

Garðabær og Hafnarfjörður

-

-

-

-

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

-

-

-

Breiðholt

-

-

-

-

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

-

-

Suðurnes

-

1336

1323

988

Vesturland

-

1157

1236

1112

Vestfirðir

-

-

-

-

Norðurland nema Akureyri

-

-

1047

996

Akureyri

-

1561

1514

1310

Austurland

-

1312

1141

1065

Suðurland

-

1487

1170

1086

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka

Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár Íslands.

Skoða nánar