Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

17.03.2017

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 162,7 stig í janúar 2017 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 2,4% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 11,5%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í janúar 2017.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 564 samningar, sem þinglýst var í janúar 2017. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í janúar 2017 eru því unnar upp úr 394 leigusamningum sem þinglýst var í janúar 2017.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í janúar 2017 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

3444

3064

2395

2129

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

-

2570

2563

2015

Kópavogur

-

2561

2035

1892

Garðabær og Hafnarfjörður

-

2313

2163

1529

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

3335

2368

2097

1823

Breiðholt

-

2499

2115

1877

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

2117

2324

1557

Suðurnes

-

1586

1581

1322

Vesturland

-

2207

1420

1131

Vestfirðir

-

-

-

-

Norðurland nema Akureyri

-

1373

1166

971

Akureyri

-

1993

1983

1265

Austurland

-

-

1171

-

Suðurland

-

1611

1449

1072

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka