Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

19.04.2017

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 168,1 stig í mars 2017 (janúar 2011=100) og hækkar um 2,5% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 4,6% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 10,3%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í mars 2017.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 624 samningar, sem þinglýst var í mars 2017. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í mars 2017 eru því unnar upp úr 412 leigusamningum sem þinglýst var í mars 2017.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í mars 2017 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

4070

2849

2517

2099

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

3672

2715

2357

2224

Kópavogur

-

2546

2145

2056

Garðabær og Hafnarfjörður

3122

2414

2174

1828

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

2405

2114

1958

Breiðholt

-

2383

2046

1920

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

2136

-

Suðurnes

-

1726

1649

1311

Vesturland

-

1771

1472

1263

Vestfirðir

-

-

2002

-

Norðurland nema Akureyri

-

-

-

963

Akureyri

-

1843

1714

1336

Austurland

-

-

1266

1162

Suðurland

-

1775

1493

1358

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka