Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

17.05.2017

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 173,8 stig í apríl 2017 (janúar 2011=100) og hækkar um 3,4% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 6,8% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 13,1%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í apríl 2017.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 430 samningar sem þinglýst var í apríl 2017. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í apríl 2017 eru því unnar upp úr 317 leigusamningum sem þinglýst var í apríl 2017.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í apríl 2017 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

4481

2984

2096

2490

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

3912

2608

2445

2071

Kópavogur

-

2406

2248

1915

Garðabær og Hafnarfjörður

-

2705

2890

1985

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

2655

2136

-

Breiðholt

-

2436

2153

1972

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

2347

2101

Suðurnes

-

1960

1746

1411

Vesturland

-

1628

1523

1271

Vestfirðir

-

-

-

-

Norðurland nema Akureyri

-

-

1314

1631

Akureyri

-

2041

1853

1576

Austurland

-

-

-

919

Suðurland

-

1760

1469

968

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka