Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

21.11.2018

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 192,3 stig í október 2018 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,4% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 3,6% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 9,6%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í október 2018.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 670 samningar, sem þinglýst var í október 2018. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í október 2018 eru því unnar upp úr 520 leigusamningum sem þinglýst var í október 2018.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í október 2018 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

5033

3281

2853

2721

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

5080

2901

2790

2226

Kópavogur

3662

2789

2188

1796

Garðabær og Hafnarfjörður

6654

3091

2432

2008

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

3794

2878

2383

2303

Breiðholt

4881

2761

2321

1948

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

3004

2698

2424

Suðurnes

-

2182

1845

1460

Vesturland

-

1652

1569

1491

Vestfirðir

-

-

1235

885

Norðurland nema Akureyri

-

-

1579

1225

Akureyri

-

2495

1950

1789

Austurland

-

-

1110

1030

Suðurland

-

1815

1730

1403

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Skrá á póstlista markaðsfrétta ÞÍ.

Útgáfuáætlun ÞÍ.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka