Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

22.05.2019

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

Mynd sem sýnir þróun vísitölu leiguverðs síðastliðna 12 mánuði

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 195 stig í apríl 2019 (janúar 2011=100) og lækkar um 0,2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,7% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 5,6%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjaliEinnig er hægt að nálgast gögnin á myndrænan hátt.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í apríl 2019.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 631 samningar, sem þinglýst var í apríl 2019. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í apríl 2019 eru því unnar upp úr 490 leigusamningum sem þinglýst var í apríl 2019.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í apríl 2019 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

4256

3186

2735

2628

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

3768

2886

2550

2419

Kópavogur

3365

3177

2597

2072

Garðabær og Hafnarfjörður

3603

2614

2464

2313

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

-

2884

2534

2249

Breiðholt

-

3083

2466

2107

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

3049

2049

2309

Suðurnes

-

2405

1903

1475

Vesturland

-

2096

1789

1890

Vestfirðir

-

-

-

-

Norðurland nema Akureyri

-

1461

1479

1076

Akureyri

2326

2372

1918

1869

Austurland

-

-

1599

-

Suðurland

-

2006

1583

1616

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Skrá á póstlista ÞÍ.

Útgáfuáætlun ÞÍ.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


    Til baka