Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

18.09.2019

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

Mynd sem sýnir þróun vísitölu leiguverðs síðastliðna 12 mánuði

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 198 stig í ágúst 2019 (janúar 2011=100) og hækkar um 1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 1,2% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 3,7%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Einnig er hægt að nálgast upplýsingar um leiguvísitöluna á talnaefnissíðu ÞÍ.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í ágúst 2019.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 752 samningar, sem þinglýst var í ágúst 2019. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í ágúst 2019 eru því unnar upp úr 591 leigusamningum sem þinglýst var í ágúst 2019.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í ágúst 2019 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

4338

3272

2913

2491

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

3392

3073

2542

2083

Kópavogur

-

2930

2415

2287

Garðabær og Hafnarfjörður

3243

2902

2556

2063

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

3194

3013

2486

2040

Breiðholt

4557

2784

2424

2314

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

2400

-

Suðurnes

3181

2689

1754

1459

Vesturland

-

2260

-

1515

Vestfirðir

-

1491

-

828

Norðurland nema Akureyri

-

1700

1385

1137

Akureyri

2876

2515

1977

1683

Austurland

-

-

1683

926

Suðurland

-

2636

1826

1687

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Hægt er að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.

Skrá á póstlista ÞÍ.

Útgáfuáætlun ÞÍ.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


    Til baka