Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

18.12.2019

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis

Mynd sem sýnir þróun vísitölu leiguverðs síðastliðna 12 mánuði

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 198,8 stig í nóvember 2019 (janúar 2011=100) og lækkar um 0,2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,4% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 2%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í nóvember 2019.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 697 samningar, sem þinglýst var í nóvember 2019. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í nóvember 2019 eru því unnar upp úr 518 leigusamningum sem þinglýst var í nóvember 2019.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í nóvember 2019 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

5105

3171

2776

2431

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

-

2972

2755

2492

Kópavogur

2894

2890

2392

2086

Garðabær og Hafnarfjörður

4163

2891

2538

1927

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

4853

3186

2438

2334

Breiðholt

3807

3103

2551

2415

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

2548

-

2188

Suðurnes

-

2731

1722

1521

Vesturland

-

1792

1511

1590

Vestfirðir

-

-

1441

1014

Norðurland nema Akureyri

-

-

1375

1009

Akureyri

-

2352

1783

1952

Austurland

-

-

-

-

Suðurland

-

2140

1686

1638

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.

Skrá á póstlista markaðsfrétta ÞÍ.

Útgáfuáætlun ÞÍ.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka