Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í maí 2020

16.06.2020

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í maí 2020

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 195,3 stig í maí 2020 (janúar 2011=100) og lækkar um 2,2% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 4,3% og síðastliðna 12 mánuði lækkaði hún um 0,2%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í maí 2020.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 912 samningar, sem þinglýst var í maí 2020. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í maí 2020 eru því unnar upp úr 701 leigusamningum sem þinglýst var í maí 2020.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í maí 2020 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

4468

3114

2753

2331

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

4745

2855

2505

2206

Kópavogur

2619

2721

2278

2072

Garðabær og Hafnarfjörður

4397

2694

2381

2068

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

4159

2549

2182

2097

Breiðholt

4467

2714

2452

2329

Kjalarnes og Mosfellsbær

3855

2454

2424

828

Suðurnes

-

2690

1943

1788

Vesturland

1806

2081

1911

1840

Vestfirðir

-

-

1559

-

Norðurland nema Akureyri

-

-

1615

1353

Akureyri

2511

2159

2055

1784

Austurland

-

2009

1623

1246

Suðurland

2781

2211

1947

1589

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.

Skrá á póstlista ÞÍ.

Útgáfuáætlun ÞÍ.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka

Skrá mig á póstlista