Þjóðskrá21. október 2020

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í september 2020

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 200,9 stig í september 2020 (janúar 2011=100) og stendur í stað frá fyrri mánuði.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 200,9 stig í september 2020 (janúar 2011=100) og stendur í stað frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,7% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 0,7%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu Þjóðskrár Íslands.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í september 2020.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 1.041 samningar, sem þinglýst var í september 2020. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í september 2020 eru því unnar upp úr 783 leigusamningum sem þinglýst var í september 2020.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í september 2020 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Svæði Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 3956 3177 2845 2536
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 3787 3274 2593 2389
Kópavogur 3507 3045 2606 2005
Garðabær og Hafnarfjörður 4028 2838 2570 2235
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur 3571 2779 2454 2234
Breiðholt - 2488 2368 1975
Kjalarnes og Mosfellsbær - 2840 2393 2454
Suðurnes - 2474 1750 1580
Vesturland - 1889 1726 1553
Vestfirðir - 2323 1961 1212
Norðurland nema Akureyri - 2013 1311 1159
Akureyri 2914 2384 2034 1801
Austurland - 1599 - -
Suðurland - 1886 1870 1359

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Hægt er að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu Þjóðskrár Íslands. 

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka

Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár Íslands.

Skoða nánar