Fasteignir19. maí 2021

Leiguverð íbúðarhúsnæðis í apríl 2021

Vísitala leiguverðs hækkar um 0,5% frá fyrri mánuði.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 201,7 stig í apríl 2021 (janúar 2011=100) og hækkar um 0,5% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,5% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 1%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í apríl 2021.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 694 samningar, sem þinglýst var í apríl 2021. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í apríl 2021 eru því unnar upp úr 490 leigusamningum sem þinglýst var í apríl 2021.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í apríl 2021 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.


Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 4448 3251 2828 2479
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 4964 3073 2834 2297
Kópavogur 3239 3095 2467 2280
Garðabær og Hafnarfjörður 3396 2787 2421 2095
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur 3583 2588 2579 2102
Breiðholt - 2712 2592 2101
Kjalarnes og Mosfellsbær - 3127 2306 2364
Suðurnes 3358 2534 1739 1430
Vesturland - 2156 2072 1939
Vestfirðir - - - -
Norðurland nema Akureyri - 1839 1523 -
Akureyri - 2318 1890 1584
Austurland - - - -
Suðurland - 1989 2169 1835

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar í Fasteignagátt Þjóðskrár.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Til baka

Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár Íslands.

Skoða nánar