Nýir fasteignaeigendur

Listi yfir nýja fasteignaeigendur

Athugið

Umsækjandi lýsir yfir með umsókn þessari að upplýsingar verða einungis notaðar í samræmi við þann tilgang sem tilgreindur er í umsókninni og tengist reglubundinni starfsemi umsækjanda.

Í markpósti þarf að tilgreina uppruna póstlista og að viðkomandi geti haft samband við Þjóðskrá Íslands til að loka fyrir frekari póstsendingar þaðan.

Óheimilt er að miðla upplýsingum úr skránni til þriðja aðila og ekki er heimilt að safna upplýsingum saman.

Verkbeiðandi er með öllu óheimilt án skriflegs samnings þess efnis við Þjóðskrá Íslands að afhenda þriðja aðila, gögn, skrár, eða yfirlit sem gerð eru og byggð á upplýsingum frá Þjóðskrá Íslands eða endurriti þeirra.

Greitt er fyrir veittar upplýsingar samkvæmt gjaldskrá sem í gildi er á hverjum tíma (leyfisgjald auk færslugjalds) og samkvæmt gildandi lögum. Reikningsuppgjör verður sent út við afhendingu vinnslu eða í lok mánaðar.

Notkun umsækjanda á upplýsingum sem samræmist ekki ákvæðum samnings þessa er með öllu óheimil. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til þess að stöðva afhendingar á upplýsingum, telji stofnunin að öryggi upplýsinga sé ábótavant eða að notkun umsækjanda samræmist ekki skyldum hans samkvæmt umsókn þessari, fyrirmælum Þjóðskrár Íslands þar að lútandi eða lögum nr. 90/2018.

Almennir skilmálar Þjóðskrár Íslands 

Lagaheimild skráningar