Þjóðskrá20. júní 2018

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í maí 2018

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 186,6 stig í maí 2018 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 3% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 7,2%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 186,6 stig í maí 2018 (janúar 2011=100) og hækkar um 1,1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 3% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 7,2%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í maí 2018.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 602 samningar, sem þinglýst var í maí 2018. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í maí 2018 eru því unnar upp úr 459 leigusamningum sem þinglýst var í maí 2018.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í maí 2018 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Svæði

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

4715

2844

2733

2652

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

4192

2998

2599

2224

Kópavogur

-

2500

2627

-

Garðabær og Hafnarfjörður

-

2731

2330

1886

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

3335

2358

2366

2165

Breiðholt

2166

2699

1922

1925

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

-

2428

-

Suðurnes

-

2185

2139

1658

Vesturland

-

1646

1503

1399

Vestfirðir

-

-

-

-

Norðurland nema Akureyri

-

-

1074

-

Akureyri

2133

2009

1908

1719

Austurland

-

1536

1444

-

Suðurland

-

1830

1784

1315

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar