Táknmál þjóðskrár

I. Kyn og aldursskeið (ein tákntala)

1 Karlmaður 18 ára og eldri

2 Kona 18 ára og eldri

3 Drengur 17 ára og yngri 

4 Stúlka 17 ára og yngri 

Kynsegin/annað fullorðinn 18 ára og eldri

Kynsegin/annað barn 17 ára og yngri

Íbúar hvers húss eru í stafrófsröð nafna, með þeim undantekningum að hjón, fólk í staðfestri samvist og skráðri sambúð standa saman í aldursröð. Börn 17 ára og yngri á árinu 2008 koma jafnframt í aldursröð næst á eftir foreldrum sínum eða foreldri. Nafnalínur þess maka sem yngri er og barna 17 ára og yngri eru inndregnar sem svarar einu stafbili. 

II. Hjúskaparstaða 

1 Ógift (ókvæntur)
 
3 Gift (kvæntur) eða staðfest samvist
Undirkóðar (taka gildi 1. janúar 2018)
Null - hjón á sama lögheimili
A - hjón ekki á sama lögheimili
B - maki ekki á skrá
C - hjón ekki í samvistum
 
4 Ekkill, ekkja, maki látinn 
 
5 Skilin(n) að borði og sæng 
 
6 Skilin(n) að lögum 
 
7 Hjón ekki í samvistum 
 
8 Íslendingur í hjúskap með útlendingi sem nýtur úrlendisréttar og verður því ekki skráður (t.d. sendiráðsmaður eða varnarliðsmaður) 
 
9 Hjúskaparstaða óupplýst 
 
0 Íslendingur með lögheimili erlendis; í hjúskap með útlendingi sem ekki er á skrá 
 
L Íslendingur með lögheimili á Íslandi (t.d. námsmaður eða sendiráðsmaður); í hjúskap með útlendingi sem ekki er á skrá 
 

III. Trúfélög og lífsskoðunarfélög (ein tákntala)

Tákntala Trú- og lífsskoðunarfélag
1 Þjóðkirkjan
2 Fríkirkjan í Reykjavík
3  Óháði söfnuðurinn 
4  Kirkja sjöunda dags aðventista á Íslandi 
5  Sjónarhæðarsöfnuðurinn 
6  Hvítasunnukirkjan á Íslandi 
7  Kaþólska kirkjan 
8  Fríkirkjan í Hafnarfirði 
Á  Ásatrúarfélagið 
B  Bahá'í samfélag 
C  Fríkirkjan Vegurinn 
É  Hjálpræðisherinn trúfélag 
F  Búddistafélag Íslands 
G  Fríkirkjan Kefas 
H  Fyrsta baptistakirkjan 
I  Ísland kristin þjóð 
J  Félag múslima á Íslandi 
K  Krossinn 
L  Íslenska Kristskirkjan 
M  Kirkja Jesú Krists hinna síðari daga heilögu 
N  Boðunarkirkjan 
O  Siðmennt 
Ó  Zuism  
P Samfélag trúaðra
Q  Zen á Íslandi - Nátthagi  
R  Betanía  
S Rússneska rétttrúnaðarkirkjan 
T Serbneska rétttrúnaðarkirkjan 
U
Fjölskyldusamtök heimsfriðar og sameiningar 
Ú  Alþjóðleg kirkja Guðs og embætti Jesú Krists  
V  Vottar Jehóva 
W  Catch The Fire (CTF) 
Y  Heimakirkja  
Ý  Vonarhöfn  
Þ  SGI á Íslandi  
X  Reykjavíkurgoðorð  
Æ  Menningarsetur múslima á Íslandi 
Z  Endurfædd kristin kirkja  
Ö  Kirkja hins upprisna lífs 
Ä  Samfélag Ahmadiyya-múslima á Íslandi 
$  Nýja-Avalon 
%  DíaMat, félag um díalektíska efnishyggju 
/  Stofnun Múslima á Íslandi 
@  Félag Tíbet búddista 
&  Ananda Marga 
<  Vitund 
)  Demantsleið Búddismans 
=  Ashutosh jóga á Íslandi 
: Eþíópíska Tewahedo rétttrúnaðarkirkjan
* Wat Phra búddistasamtökin
! ICCI
" Menningarfélag Gyðinga á Íslandi
( Lífspekifélag Íslands
° Söfnuður heilags Bartelómeusar
9  Önnur trúfélög og ótilgreind  
0  Utan trúfélaga  

IV. Lögheimili / aðsetur án lögheimilis

Í línu næst fyrir neðan nafnalínu er tilgreindur dvalarstaður fjarverandi heimilisfastra einstaklinga, svo og lögheimili aðkomumanna, sem hafa aðsetur án lögheimilis í sveitarfélaginu, ef um annað hvort er að ræða. Í fyrra tilvikinu er bókstafurinn A (=aðsetur) tilfærður á undan húsauðkenninu, og í því síðara bókstafurinn L (=lögheimili), en aftan við það er í báðum tilvikum tákntala sveitarfélagsins (sjá V-A), sem staðurinn aftan við A eða L er í.

V. Staðartákntölur og landatákn

Með þeim er tilgreint lögheimili og aðsetur án lögheimilis (V-A), svo og fæðingarstaður innanlands. Fæðingarstaður erlendis er tilgreindur með landatákni viðkomandi lands (með 99 fyrri framan: 99??).

Tákntala Sveitarfélag
0000 Reykjavíkurborg
1000 Kópavogsbær
1100 Seltjarnarnesbær
1300 Garðabær
1400 Hafnarfjarðarkaupstaður
1604 Mosfellsbær
1606 Kjósarhreppur
2000 Reykjanesbær
2300 Grindavíkurbær
2506 Sveitarfélagið Vogar
2510 Suðurnesjabær
3000 Akraneskaupstaður
3506 Skorradalshreppur
3511 Hvalfjarðarsveit
3609 Borgarbyggð
3709 Grundarfjarðarbær
3713 Eyja- og Miklaholtshreppur
3714 Snæfellsbær
3716 Sveitarfélagið Stykkishólmur
3811 Dalabyggð
4100 Bolungarvíkurkaupstaður
4200 Ísafjarðarbær
4502 Reykhólahreppur
4604 Tálknafjarðarhreppur
4607 Vesturbyggð
4803 Súðavíkurhreppur
4901 Árneshreppur
4902 Kaldrananeshreppur
4911 Strandabyggð
5508 Húnaþing vestra
5609 Sveitarfélagið Skagaströnd
5611 Skagabyggð
5613 Húnabyggð
5716 Skagafjörður
6000 Akureyrarkaupstaður
6100 Norðurþing
6250 Fjallabyggð
6400 Dalvíkurbyggð
6513 Eyjafjarðarsveit
6515 Hörgársveit
6601 Svalbarðsstrandarhreppur
6602 Grýtubakkahreppur
6611 Tjörneshreppur
6613 Þingeyjarsveit
6710 Langanesbyggð
7300 Fjarðabyggð
7400 Múlaþing
7502 Vopnafjarðarhreppur
7505 Fljótsdalshreppur
8000 Vestmannaeyjabær
8200 Sveitarfélagið Árborg
8401  Sveitarfélagið Hornafjörður 
8508 Mýrdalshreppur
8509 Skaftárhreppur
8610 Ásahreppur
8613 Rangárþing eystra
8614 Rangárþing ytra
8710 Hrunamannahreppur
8716 Hveragerðisbær
8717 Sveitarfélagið Ölfus
8719 Grímsnes- og Grafningshreppur
8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur
8721 Bláskógabyggð
8722 Flóahreppur
Tvær sýslur taldar sem ein, en svo er við uppgjöf á fæðingarstað þeirra, sem fæddust í viðkomandi sýslu fyrir 16. október 1952:
2700 = Gullbringu- og Kjósarsýslur.
4300 = Barðastrandarsýslur.
4400 = Ísafjarðarsýslur.
5800 = Húnavatnssýslur.
6800 = Þingeyjarsýslur.
Tákntala Staður
1603 Sveitarfélagið Álftanes
1605 Kjalarneshreppur
2200 Keflavík
2400 Njarðvík
2500 Gullbringusýsla
2502 Hafnarhreppur
2507 Garðahreppur
2508 Bessastaðahreppur
2509 Keflavíkurflugvöllur
2600 Kjósarsýsla
2603 Kjalarneshreppur
2604 Kjósarhreppur
2700 Gullbringu- og Kjósarsýslur
3200 Ólafsvík
3500 Borgarfjarðarsýsla
3501 Hvalfjarðarstrandarhreppur
3502 Skilmannahreppur
3503 Innri-Akraneshreppur
3504 Leirár- og Melahreppur
3505 Andakílshreppur
3507 Lundarreykjadalshreppur
3508 Reykholtsdalshreppur
3509 Hálsahreppur
3510 Borgarfjarðarsveit
3600 Mýrasýsla
3601 Hvítársíðuhreppur
3602 Þverárhlíðarhreppur
3603 Norðurárdalshreppur
3604 Stafholtstungnahreppur
3605 Borgarhreppur
3606 Borgarnes
3607 Álftaneshreppur
3608 Hraunhreppur
3700 Snæfellsnessýsla
3701 Kolbeinsstaðahreppur
3702 Eyjahreppur
3703 Miklaholtshreppur
3704 Staðarsveit
3705 Breiðuvíkurhreppur
3706 Neshreppur
3707 Ólafsvíkurhreppur
3708 Fróðárhreppur
3712 Skógarstrandarhreppur
3715 Stykkishólmsbær
3800 Dalasýsla
3801 Hörðudalshreppur
3802 Miðdalahreppur
3803 Haukadalshreppur
3804 Laxárdalshreppur
3805 Hvammshreppur
3806 Fellsstrandarhreppur
3807 Klofningshreppur
3808 Skarðshreppur
3809 Saurbæjarhreppur
3810 Suðurdalahreppur
4000 Ísafjörður
4300 Barðastrandarsýslur
4400 Ísafjarðarsýslur
4500 Austur-Barðastrandarsýsla
4501 Geiradalshreppur
4503 Gufudalshreppur
4504 Múlahreppur
4505 Flateyjarhreppur
4600 Vestur-Barðastrandarsýsla
4601 Barðastrandarhreppur
4602 Rauðasandshreppur
4603 Patrekshreppur
4605 Ketildalahreppur
4606 Suðurfjarðahreppur
4606 Bíldudalshreppur
4700 Vestur-Ísafjarðarsýsla
4701 Auðkúluhreppur
4702 Þingeyrarhreppur
4703 Mýrahreppur
4704 Mosvallahreppur
4705 Flateyrarhreppur
4706 Suðureyrarhreppur
4800 Norður-Ísafjarðarsýsla
4802 Eyrarhreppur
4804 Ögurhreppur
4805 Reykjarfjarðarhreppur
4806 Nauteyrarhreppur
4807 Snæfjallahreppur
4808 Grunnavíkurhreppur
4809 Sléttuhreppur
4900 Strandasýsla
4903 Hrófbergshreppur
4904 Hólmavíkurhreppur
4905 Kirkjubólshreppur
4906 Fellshreppur
4907 Óspakseyrarhreppur
4908 Bæjarhreppur
4909 Broddaneshreppur
4910 Hólmavíkurhreppur
5000 Siglufjörður
5100 Sauðárkrókur
5500 Vestur-Húnavatnssýsla
5501 Staðarhreppur
5502 Fremri-Torfustaðahreppur
5503 Ytri-Torfustaðahreppur
5504 Hvammstangahreppur
5505 Kirkjuhvammshreppur
5506 Þverárhreppur
5507 Þorkelshólshreppur
5600 Austur-Húnavatnssýsla
5601 Áshreppur
5602 Sveinsstaðahreppur
5603 Torfalækjarhreppur
5605 Svínavatnshreppur
5606 Bólstaðarhlíðarhreppur
5607 Engihlíðarhreppur
5608 Vindhælishreppur
5610 Skagahreppur
5700 Skagafjarðarsýsla
5701 Skefilsstaðahreppur
5702 Skarðshreppur
5703 Staðarhreppur
5704 Seyluhreppur
5705 Lýtingsstaðahreppur
5707 Rípurhreppur
5708 Viðvíkurhreppur
5709 Hólahreppur
5710 Hofshreppur
5711 Hofsóshreppur
5712 Fellshreppur
5713 Haganeshreppur
5714 Holtshreppur
5715 Fljótahreppur
5800 Húnavatnssýslur
6200 Ólafsfjörður
6300 Dalvík
6500 Eyjafjarðarsýsla
6501 Grímseyjarhreppur
6502 Svarfaðardalshreppur
6504 Hríseyjarhreppur
6505 Árskógshreppur
6506 Arnarneshreppur
6507 Skriðuhreppur
6508 Öxnadalshreppur
6509 Glæsibæjarhreppur
6510 Hrafnagilshreppur
6511 Saurbæjarhreppur
6512 Öngulsstaðahreppur
6514 Hörgárbyggð
6600 Suður-Þingeyjarsýsla
6603 Flateyjarhreppur
6604 Hálshreppur
6605 Ljósavatnshreppur
6606 Bárðdælahreppur
6608 Reykdælahreppur
6609 Aðaldælahreppur
6610 Reykjahreppur
6700 Norður-Þingeyjarsýsla
6701 Kelduneshreppur
6702 Öxarfjarðarhreppur
6703 Fjallahreppur
6704 Presthólahreppur
6705 Raufarhafnarhreppur
6707 Þórshafnarhreppur
6708 Sauðaneshreppur
6800 Þingeyjarsýslur
7100 Neskaupstaður
7200 Eskifjörður
7500 Norður-Múlasýsla
7501 Skeggjastaðahreppur
7503 Hlíðarhreppur
7504 Jökuldalshreppur
7506 Fellahreppur
7507 Tunguhreppur
7508 Hjaltastaðarhreppur
7510 Loðmundarfjarðarhreppur
7511 Seyðisfjarðarhreppur
7512 Norður-Hérað
7600 Suður-Múlasýsla
7601 Skriðdalshreppur
7602 Vallahreppur
7603 Egilsstaðir
7604 Eiðahreppur
7605 Mjóafjarðarhreppur
7606 Norðfjarðarhreppur
7607 Helgustaðahreppur
7609 Reyðarfjarðarhreppur
7610 Fáskrúðsfjarðarhreppur
7611 Búðahreppur
7612 Stöðvarhreppur
7614 Beruneshreppur
7615 Búlandshreppur
7616 Geithellnahreppur
7618 Austur-Hérað
7619 Austurbyggð
7700 Austur-Skaftafellssýsla
7701 Bæjarhreppur
7702 Nesjahreppur
7703 Höfn í Hornafirði
7704 Mýrahreppur
7705 Borgarhafnarhreppur
7706 Hofshreppur
7707 Hornafjarðarbær
8100 Selfoss
8500 Vestur-Skaftafellssýsla
8501 Hörgslandshreppur
8502 Kirkjubæjarhreppur
8503 Skaftártunguhreppur
8504 Leiðvallarhreppur
8505 Álftavershreppur
8506 Hvammshreppur
8507 Dyrhólahreppur
8600 Rangárvallasýsla
8601 Austur-Eyjafjallahreppur
8602 Vestur-Eyjafjallahreppur
8603 Austur-Landeyjahreppur
8604 Vestur-Landeyjahreppur
8605 Fljótshlíðarhreppur
8606 Hvolhreppur
8607 Rangárvallahreppur
8608 Landmannahreppur
8609 Holtahreppur
8611 Djúpárhreppur
8612 Holta- og Landsveit
8700 Árnessýsla
8701 Gaulverjabæjarhreppur
8702 Stokkseyrarhreppur
8703 Eyrarbakkahreppur
8704 Sandvíkurhreppur
8705 Selfosshreppur
8706 Hraungerðishreppur
8707 Villingaholtshreppur
8708 Skeiðahreppur
8709 Gnúpverjahreppur
8711 Biskupstungnahreppur
8712 Laugardalshreppur
8713 Grímsneshreppur
8714 Þingvallahreppur
8715 Grafningshreppur
8718 Selvogshreppur

Tákntalan 9000 merkir: Utan umdæma að svo stöddu. Tvær sýslur taldar sem ein, en svo er við uppgjöf á fæðingarstað þeirra, sem fæddust í viðkomandi sýslu fyrir 16. október 1952: 2700 = Gullbringu- og Kjósarsýslur. 4300 = Barðastrandarsýslur. 4400 = Ísafjarðarsýslur. 5800 = Húnavatnssýslur. 6800 = Þingeyjarsýslur. 

V-B. Tákn ríkisborgararéttar og fæðingarstaðar erlendis

Við skráningu ríkisfangs og fæðingarlands í þjóðskrá eru almennt notuð nýjustu táknin hverju sinni samkvæmt ISO 3166 (current ISO codes).
 
Í nokkrum tilvikum notar þjóðskrá sértákn sem eru til frjálsra afnota hjá hverri stofnun samkvæmt ISO 3166. 
 

Sértákn Þjóðskrár:

XK Kósovó
 
QZ Tékkóslóvakía (í stað CS sem var tví notaður af ISO) 
 
XR Evrópa ótilgreint
 
XS Ameríka ótilgreint
 
XT Afríka ótilgreint 
 
XU Asía ótilgreint 
 
XV Eyjaálfa ótilgreint 
 
XX Útlönd 
 
XZ Ríkisfangslaus 
 

*XY Óupplýst

 
CS, SU og YU eru úrelt tákn sem enn koma fyrir í þjóðskrá. CS er tvígilt tákn, sem fyrst táknaði Tékkóslóvakíu og síðar Serbíu og Svartfjallaland. Það er notað í þjóðskrá yfir Serbíu og Svartfjallaland, en Tékkóslóvakía er táknuð með sértákninu QZ. SU táknar Sovétríkin og YU táknar Júgóslavíu. Nota þarf CS, QZ, SU og YU meðan ekki er upplýst hvaða hluta gömlu ríkjanna viðkomandi einstaklingar tilheyra. 
 

*XY var tekinn í notkun 22.3.2017. Áður fyrr var XZ notaður í tilvikum þegar ríkisfang var ekki vitað en nú er gerður skýr greinarmunur á réttindastöðunni ríkisfangslaus og hins vegar óupplýst.

Landatákn sem er að finna í þjóðskrá:

Táknkóði Land
AD Andorra
AE Sameinuð arabafurstadæmi
AF Afganistan
AG Antígva og Barbúda
AL Albanía
AM Armenía
AN Hollensku Antillur
AO Angóla
AR Argentína
AT Austurríki
AU Ástralía
AW Arúba
AZ Aserbaídsjan
BA Bosnía og Hersegóvína
BB Barbados
BD Bangladess
BE Belgía
BF Búrkína-Fasó
BG Búlgaría
BH Barein
BI Búrúndí
BJ Benín
BM Bermúda
BN Brúnei
BO Bólivía
BR Brasilía
BS Bahamaeyjar
BY Hvíta-Rússland
BZ Belís
CA Kanada
CD Austur-Kongó
CF Miðafríka
CG Kongó
CH Sviss
CI Fílabeinsströnd
CL Chile
CM Kamerún
CN Kína
CO Kólumbía
CR Costa-Ríca
CS Serbía og Svartfjallaland
CU Kúba
CV Grænhöfðaeyjar
CW Curacao
CY Kýpur
CZ Tékkland
DD Austur-Þýskaland
DE Þýskaland
DJ Díbútí
DK Danmörk
DM Dóminíka
DO Dóminíska lýðveldið
DZ Alsír
EC Ekvador
EE Eistland
EG Egyptaland
ER Erítrea
ES Spánn
ET Eþíópía
FI Finnland
FJ Fídji
FO Færeyjar
FR Frakkland
GA Gabon
GB Bretland
GD Grenada
GE Georgía
GH Ghana
GI Gíbraltar
GL Grænland
GM Gambía
GN Gínea
GQ Miðbaugsgínea
GR Grikkland
GT Guatemala
GU Guam
GW Gínea-Bissá
GY Guyana
HK Hongkong
HN Hondúras
HR Króatía
HT Haítí
HU Ungverjaland
ID Indónesía
IE Írland
IL Ísrael
IN Indland
IQ Írak
IR Íran
IT Ítalía
JE Jersey
JM Jamaíka
JO Jórdanía
JP Japan
KE Kenía
KG Kirgistan
KH Kambódía
KM Kómóróeyjar
KN St. Kitts og Nevis
KP Norður-Kórea
KR Suður-Kórea
KW Kúvaít
KY Caymaneyjar
KZ Kasakstan
LA Laos
LB Líbanon
LC Sankti-Lúsía
LI Liechtenstein
LK Srí Lanka
LR Líbería
LS Lesótó
LT Litáen
LU Lúxemborg
LV Lettland
LY Líbía
MA Marokkó
MC Mónakó
MD Moldova
ME Svartfjallaland
MG Madagaskar
MK Makedónía
ML Malí
MM Mýanmar
MN Mongólía
MQ Martiník
MR Máritanía
MT Malta
MU Máritíus
MV Maldíveyjar
MW Malaví
MX Mexíkó
MY Malasía
MZ Mósambik
NA Namibía
NE Níger
NG Nígería
NI Níkaragva
NL Holland
NO Noregur
NP Nepal
NR Naúrú
NZ Nýja-Sjáland
OM Óman
PA Panama
PE Perú
PG Papúa Nýja-Gínea
PH Filippseyjar
PK Pakistan
PL Pólland
PR Púertó-Ríco
PS Palestína
PT Portúgal
PY Paraguay
QA Katar
XK Kósóvó
QZ Tékkóslóvakía
RE Réunion
RO Rúmenía
RS Serbía
RU Rússland
RW Rúanda
SA Saúdí-Arabía
SB Salómonseyjar
SD Súdan
SE Svíþjóð
SG Singapúr
SI Slóvenía
SJ Svalbarði og Jan Mayen
SK Slóvakía
SL Síerra Leóne
SM San Marínó
SN Senegal
SO Sómalía
SR Súrínam
SS Suður-Súdan
ST Saó Tóme og Prinsípe
SU Sovétríkin
SV El Salvador
SY Sýrland
TG Tógó
TH Taíland
TJ Tadjikistan
TL Austur-Tímor
TM Túrkmenistan
TN Túnis
TO Tonga
TR Tyrkland
TT Trínidad og Tobagó
TW Taívan
TZ Tansanía
UA Úkraína
UG Úganda
US Bandaríkin
UY Úruguay
UZ Úsbekistan
VC St.Vincent og Grenadines
VE Venesúela
VN Víetnam
XR Evrópa, ótilgreint land
XS Ameríka, ótilgreint land
XT Afríka, ótilgreint land
XU Asía, ótilgreint land
XV Eyjaálfa, ótilgreint land
XX Útlönd, ótilgreint land
XZ Ríkisfangslaus einstaklingur
YE Jemen
YU Júgóslavía
ZA Suður-Afríka
ZM Sambía
ZW Simbabve
Bókstafir íslensks ríkisborgararéttar eru IS, en þeir koma ekki fram á íbúaskrám. Þeir sem fæddir eru erlendis eru með töluna 99 fyrir fram bókstarfi fæðingarlandsins.