Gjaldskrá

Þjóðskrá

 • Tegund Verð
  Almenn afgreiðsla fyrir 18-66 ára 13.000 kr
  Almenn afgreiðsla fyrir börn, aldraða og öryrkja 5.600 kr
  Hraðafgreiðsla fyrir 18-66 ára 26.000 kr
  Hraðafgreiðsla fyrir börn, aldraða og öryrkja 11.000 kr


  Sjá 14. gr. laga um aukatekjur ríkissjóðs

 • Tegund vottorðs Einingarverð
  Fæðingarvottorð 2.750 kr.
  Hjúskaparstöðuvottorð 2.750 kr.
  Forsjárvottorð 2.750 kr.
  Staðfesting á núverandi lögheimili fyrir einn 2.750 kr.
  Lögheimilissaga - án heimilisfanga, en lönd tilgreind 2.750 kr.
  Hjónavígsluvottorð 2.750 kr.
  Staðfesting á núverandi lögheimili fyrir alla á sama fjölskyldunúmeri 2.750 kr.
  Dánarvottorð 2.750 kr.
  Ríkisfangsvottorð 2.750 kr.
  Sambúðarvottorð 2.750 kr.
  Vottorð um nafnabreytingu 2.750 kr.
  Hjúskaparsöguvottorð 9.750 kr.
  Lögheimilissaga - með heimilisföngum, sérvinnsla 9.750 kr.
  Staðfesting á lífi 2.750 kr.
  Aðsetursvottorð fyrir námsmenn 2.750 kr.
  Vottorð um lögræði 2.750 kr.
  Vottorð um sjálfræði 2.750 kr.
  Vottorð um fjárræði 2.750 kr.
 • Með aðstoð starfsmanns í gegnum síma eða í afgreiðslu 700 kr. t.d. til að fá lögheimilisupplýsingar um einstaka kennitölu.

  • frá kr. 117.200.
  • hvert útibú frá kr. 30.000.

  Greitt er aukalega fyrir viðbótarupplýsingar, horfinnaskrá og kerfiskennitöluskrá (áður utangarðsskrá) samkvæmt gjaldskrá. Athygli er vakin á því að öll miðlun þjóðskrár fer í gegnum miðlara sem innheimtir gjald samkvæmt eigin gjaldskrá.

 • Útgáfa fyrsta nafnskírteinis er umsækjanda að kostnaðarlausu. Ef um endurútgáfu nafnskírteinis er að ræða er tekið gjald fyrir kr. 4.650.

Fasteignaskrá

  • Mánaðarlegt þjónustugjald vefþjónustu og vefuppflettingar kr. 4.100.
  • Stofngjald vefþjónustu kr. 68.800.
  • Ath. til viðbótar við aðgangsgjald er innheimt fyrir alla notkun sem er háð einingagjöldum fyrir viðkomandi vörur.

  Vefuppfletti fasteignaskrár hentar þeim sem sækja upplýsingar um stakar eignir í einu og tenging við vefuppfletti er í gegnum netvafra.

  Vefþjónusta er tenging sem ætluð er fyrir stærri fyrirtæki og stofnanir sem þurfa að geta sótt gögn úr fasteignaskrá í gegnum eigin tölvukerfi.

 • Að öðru leyti fara gjöld vegna afhendingu gagna úr fasteignaskrá eftir fjölda fasteigna og úr hve mörgum svæðum úr fasteignaskrá óskað er eftir gögnum úr.

  Rafræn endurrit skjala: 

  • Skjalalisti (listi yfir skjöl í þinglýsingarhluta) kr. 72 - listi yfir skjöl sem hafa verið þinglýst á fasteign
  • Gjald fyrir rafrænt endurrit skjals í þinglýsingarhluta kr. 291. T.d. kaupsamningar, lánasamningar og afsöl sem hefur verið þinglýst á eign.
  • Gjald fyrir upplýsingar um hverja fasteign úr verðskráningargrunnum Þjóðskrár Íslands: Einingaverð úr kaupskrá kr. 117. Einingaverð úr leiguskrá kr. 117.

  Kaupskrá og leiguskrá er gagnasafn sem er unnið upp úr þinglýstum kaupsamningum. Gögn úr þessum skrám eru einungis aðgengileg í sérvinnslu.

  • Vottorð úr fasteignaskrá kr. 700. (T.d. fyrir aðila búsetta erlendis sem þurfa að votta eigendaskráningu sína aftur í tímann).
  • Staðfest ljósrit úr skrám kr. 700.
  • Eignastöðuvottorð: Fyrir hverja kennitölu kr. 3.100. Viðbótargjald fyrir hverja færslu kr. 44.
  • Stimpilgjald skjala vegna fasteigna í byggingu: Vottorð fyrir áætlað fasteignamat fyrir fasteignir í byggingu kr. 700.

  Vottorð sem krefjast sérvinnslu:

  • Almennur starfsmaður pr. klst. kr. 9.750.
  • Sérfræðingur pr. klst. kr. 14.200.
  • Stofnun nýrrar fasteignar (og lóðar) kr. 35.200.

Sérvinnslur

  • Byrjunargjald: kr. 41.400 (2 klst. vinna sérfræðings innifalin).
  • Tímagjald sérfræðings kr. 14.200.
  • Tímagjald almenns starfsmanns kr. 9.750.
  • Til viðbótar geta komið til gjöld vegna kaupa á gögnum úr skrám ef gögn eru gjaldskyld.
  • Dæmi um sérvinnslur:
   • Fjöldi þriggja herbergja íbúða eftir póstnúmerum.
   • Listi úr kaupskrá yfir allar seldar íbúðir í ákveðnu póstnúmeri á undangengnu ári.
   • Fjöldi íbúa á Íslandi eftir póstnúmerum eða aldri.

Þjóðskrá sendir ekki út reikninga á pappírsformi heldur eingöngu rafrænu formi í samræmi við stefnu ríkisins um pappírslaus viðskipti. Allar kröfur eru stofnaðar til birtingar í netbanka viðskiptavinar. Aðilar sem geta tekið á móti rafrænum reikningum með xml skeytamiðlun hafi samband við fjármálasvið Þjóðskrár, fjarmal@skra.is. Þjóðskrá er í samstarfi við Advania, InExchange og Sendil skeytamiðlara.

Gjaldskrá Þjóðskrár

Gjaldskrá Þjóðskrár í birtingu Stjórnartíðinda.

Vefur Stjórnartíðinda

Rafrænir reikningar

Upplýsingar um rafræna reikninga á vef Fjársýslu ríkisins.

Sjá nánar

Gjaldskrá brunabótamats

Reglugerð á vef stjórnarráðsins