Fasteignir22. janúar 2021

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í desember 2020

Vísitala leiguverðs stendur í stað á milli ára.

 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 201,9 stig í desember 2020 (janúar 2011=100) og hækkar um 0,1% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði hækkaði vísitalan um 0,5% og síðastliðna 12 mánuði stóð hún í stað. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali en einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í desember 2020.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 693 samningar, sem þinglýst var í desember 2020. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í desember 2020 eru því unnar upp úr 485 leigusamningum sem þinglýst var í desember 2020.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í desember 2020 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.


Stúdíó íbúð 2 herbergi 3 herbergi 4-5 herbergi
Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 4832 3277 2837 2329
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar 3417 3183 2565 2052
Kópavogur 3714 3118 2484 1761
Garðabær og Hafnarfjörður 4550 2727 2537 2148
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur - 2907 2509 2267
Breiðholt - 2960 2336 2151
Kjalarnes og Mosfellsbær - 2697 - -
Suðurnes - 1987 1860 1653
Vesturland - 2135 - 1629
Vestfirðir - - - -
Norðurland nema Akureyri - - - 1330
Akureyri - 2196 1819 1661
Austurland - - - -
Suðurland - 2425 2131 1544

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga. Einnig er hægt að nálgast sömu upplýsingar á talnaefnissíðu ÞÍ.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar