Talnaefni vegna sveitarstjórnarkosninga 2014

Almennar sveitarstjórnarkosningar fara fram síðasta laugardag í maímánuði sem ekki ber upp á laugardag fyrir hvítasunnu. Síðast var kosið til sveitarstjórna vorið 2010. Kjörtímabil sveitarstjórnar er fjögur ár og því verður kosið á ný 31. maí 2014.

Í sveitarfélögum á almennt að kjósa hlutfallskosningu bundinni við framboð á listum. Komi engin framboðslisti fram eða svo fá nöfn á framboðslistum að sveitarstjórn verði ekki fullskipuð í bundinni kosningu skal kosning vera óbundin. Þá eru allir kjósendur í kjöri nema þeir sem löglega eru undanþegnir þeirri skyldu og hafa fyrirfram skorast undan því.

Sveitarstjórnir semja kjörskrár eftir kjörskrárstofnum þeim, sem Þjóðskrá Íslands lætur þeim í té. Á kjörskrárstofnum, sem hafa verið unnir vegna kosninganna í vor eru 239.810 kjósendur og eru konur heldur fleiri, 120.431, en karlar 119.377. Breytingar sem eiga eftir að verða á þessum tölum munu verða óverulegar og stafa af andláti þeirra sem deyja eftir að kjörskrárstofn er unninn og leiðréttingum á villum. Hver maður á kosningarrétt í því sveitarfélagi þar sem hann á skráð lögheimili þremur vikum fyrir kjördag, nú 10. maí.

Meðal þeirra sem eru á kjörskrárstofnum fyrir kosningarnar í maí eru 1.919 menn með lögheimili annars staðar á Norðurlöndum. Ríkisborgarar annarra ríkja á Norðurlöndum búsettir hér og með kosningarrétt eru 1.016 og borgarar annarra ríkja 9.167.
Þessi ríkisfangslönd eru algengust: Pólland 4.775, Litáen 747, Danmörk (þar með taldar Færeyjar og Grænland) 592, Þýskaland 453, Taíland 311, Filippseyjar 296, Bretland 270, Lettland 269, Portúgal 260, Bandaríkin 216, Svíþjóð 189, Noregur 169, Frakkland 105, Kína 93, Víetnam 85, Holland 84, Rúmenía 73, Finnland 66, Slóvakía 63, Spánn 62, Rússland 52 og Ungverjaland 51.

Kjósendur á kjörskrárstofni eru 13.880 fleiri nú en á kjörskrárstofni í síðustu sveitarstjórnarkosningum eða sem svarar 6,1%. Íslenskir ríkisborgarar eru 8.272 fleiri eða 3,7% og erlendir ríkisborgarar eru 5.608 fleiri eða 122,6%. Þeir kjósendur sem nú fá að kjósa í fyrsta sinn til sveitarstjórnar sökum aldurs eru 18.695. Það eru 7,9% af heildarkjósendatölunni. 

Kosningarrétt til sveitarstjórna eiga allir íslenskir ríkisborgarar sem náð hafa 18 ára aldri þegar kosning fer fram. Þeir sem hafa flutt lögheimili sitt frá Íslandi samkvæmt Norðurlandasamningi um almannaskráningu en hefðu samkvæmt lögheimilislögum átt rétt til þess að halda lögheimili á Íslandi (námsmenn og fleiri) og fullnægja kosningarréttarskilyrðum að öðru leyti eiga einnig kosningarrétt.
Enn fremur eiga kosningarrétt danskir, finnskir, norskir og sænskir ríkisborgarar 18 ára og eldri, enda hafi þeir átt lögheimili á Íslandi í þrjú ár samfellt fram á kjördag og aðrir erlendir ríkisborgarar 18 ára og eldri hafi þeir átt lögheimili hér á landi samfellt í fimm ár hið minnsta fram á kjördag.

Sveitarfélög á landinu eru 74 en þau voru 79 í kosningunum 2006, 124 1998, 204 1990, 226 1970 og 229 1950, en um það leyti voru sveitarfélög flest á landinu.
Kjörskrárstofn í tölum vegna sveitarstjórnarkosninga 2014
  
Vakin er athygli á því að Hagstofa Íslands gefur út endanlegar kosningaskýrslur. Tölulegar upplýsingar í kjörskrárstofni endurspegla ekki endanlega kjörskrá.