Þjóðskrá19. ágúst 2015

Upplýsingar um leiguverð íbúðarhúsnæðis í júlí 2015

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 140,2 stig í júlí 2015 (janúar 2011=100) og lækkar um 1,5% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 2,0% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 1,8%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 140,2 stig í júlí 2015 (janúar 2011=100) og lækkar um 1,5% frá fyrri mánuði. Síðastliðna 3 mánuði lækkaði vísitalan um 2,0% og síðastliðna 12 mánuði hækkaði hún um 1,8%. Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu meðaltali fermetraverðs.

Íbúðarhúsnæði er skipt í flokka eftir herbergjafjölda og staðsetningu. Reiknað er meðalfermetraverð fyrir 6 flokka íbúðarhúsnæðis. Niðurstaðan er vegin með hlutdeild viðkomandi flokks í heildarverðmæti á markaði miðað við undangengna 12 mánuði.

Birtingu vísitölunnar er ætlað að varpa ljósi á þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum tíma. Þjóðskrá Íslands áskilur sér rétt til að endurskoða vísitöluna aftur í tímann í ljósi fyllri gagna eða fágaðri aðferðafræði. Vísitalan er ekki ætluð til að verðtryggja fjárskuldbindingar.
Tímaröð fyrir vísitöluna er hægt að skoða í Excel skjali.

Leiguverð

Teknar hafa verið saman upplýsingar um leiguverð eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu í júlí 2015.

Í leigugagnagrunni Þjóðskrár eru 763 samningar, sem þinglýst* var í júlí 2015. Við úrvinnslu talnaupplýsinga um leiguverð var leigusamningum sem eru eldri en 60 daga við þinglýsingu, samningum þar sem herbergjafjöldi íbúða er ekki þekktur, samningum um félagslegar íbúðir o.fl. sleppt. Talnaupplýsingar um leiguverð í júlí 2015 eru því unnar upp úr 548 leigusamningum sem þinglýst* var í júlí 2015.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í júlí 2015 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu.

Svæði

Stúdíó íbúð

2 herbergja

3 herbergja

4-5 herbergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes

2270

2392

2223

1977

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar

2703

2223

1890

1683

Kópavogur

-

2037

2030

1544

Garðabær og Hafnarfjörður

-

1894

1847

1565

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur

3001

2007

1688

1577

Breiðholt

-

1776

1701

1633

Kjalarnes og Mosfellsbær

-

1931

1609

-

Suðurnes

1774

1366

1356

1747

Vesturland

-

1170

1142

979

Vestfirðir

-

-

-

853

Norðurland nema Akureyri

-

-

1001

886

Akureyri

-

1705

1593

1429

Austurland

-

1306

-

-

Suðurland

-

-

1379

959

 

Í Excel skjali eru sömu upplýsingar auk staðalfráviks,upplýsinga um fjölda leigusamninga, meðalbyggingarár og meðalflatarmál leigðra eigna í hverjum flokki auk eldri gagna. Meðaltöl eru birt ef þrír eða fleiri samningar eru í úrtaki flokks og staðalfrávik fyrir fimm eða fleiri samninga.

Öllum er heimil afnot af fréttinni og meðfylgjandi gögnum en vinsamlegast getið heimildar.

*Vegna verkfalls lögfræðinga hjá Sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu var notast við móttökudag skjals í stað þinglýsingardags fyrir apríl, maí, júní og júlí 2015. 

 


Skrá mig á póstlista

Útgáfuáætlun

Hér má sjá útgáfuáætlun Þjóðskrár.

Skoða nánar